جستجو در وبلاگ

جستجوی پیشرفته
1397/06/28   چهارشنبه
در این پست نحوه تنظیم query suggestions برای سهولت در جستجو در شیرپوینت بیان می شود. لازم به ذکر است باید سرویس جستجوی شیرپوینت از قبل تنظیم شده باشد.
 


Blog Start کاربرد شیرپوینت به عنوان سرویس
معماری سرویس گرا به سه مفهوم IaaS ، PaaS و SaaS قابل تقسیم می باشد. در این پست نگاهی به معماری SharePoint as a Service انداخته می شود.
 


Blog Start نحوه همگام ساختن کتابخانه های شیرپوینت 2013 با کامپیوترتان
یکی از امکانات جالب شیرپوینت، امکات برقراری ارتباط با SkyDrive موجود در Office2013 می باشد. به این ترتیب قادر خواهید بود همگام سازی مورد نیاز را بین کتابخانه های شیرپوینت و کامپیوتر خود برقرار سازید. در این پست به نحوه انجام این همگام سازی پرداخته می شود
 
ابتدا         1-3         انتها

آنچه گذشت...
1 پست در ماه تیـر سال 1394
1 پست در ماه اسـفـند سال 1393
1 پست در ماه بهـمن سال 1393
1 پست در ماه دی سال 1393
1 پست در ماه آذر سال 1393
1 پست در ماه آبـان سال 1393
4 پست در ماه مهـر سال 1393
4 پست در ماه شهـریور سال 1393
2 پست در ماه مرداد سال 1393
3 پست در ماه تیـر سال 1393
2 پست در ماه خرداد سال 1393
3 پست در ماه اردیبهشت سال 1393
3 پست در ماه فروردین سال 1393
1 پست در ماه اسـفـند سال 1392
4 پست در ماه بهـمن سال 1392
3 پست در ماه دی سال 1392
3 پست در ماه آذر سال 1392
2 پست در ماه آبـان سال 1392
2 پست در ماه مهـر سال 1392
5 پست در ماه شهـریور سال 1392
5 پست در ماه مرداد سال 1392
1 پست در ماه تیـر سال 1392
6 پست در ماه خرداد سال 1392
3 پست در ماه اردیبهشت سال 1392
4 پست در ماه فروردین سال 1392
3 پست در ماه اسـفـند سال 1391
3 پست در ماه بهـمن سال 1391
3 پست در ماه دی سال 1391
5 پست در ماه آذر سال 1391
2 پست در ماه آبـان سال 1391
3 پست در ماه مهـر سال 1391
4 پست در ماه شهـریور سال 1391
8 پست در ماه مرداد سال 1391
14 پست در ماه تیـر سال 1391
25 پست در ماه خرداد سال 1391
20 پست در ماه اردیبهشت سال 1391 

Get RSS Top 10