جستجو در وبلاگ

جستجوی پیشرفته
1397/11/27   شنبه
یکی از ویژگی های شیرپوینت در قالب Publishing Portal قابلیت Reusable content است که در این پست به آن اشاره کوتاهی می شود.
 


Blog Start تنظیم Access Requests در شیرپوینت 2013
بخش Access Requests جهت ایجاد درخواست برای دسترسی به سایت های شیرپوینت توسط کاربر قابل استفاده است. در این پست نحوه کاربرد آن توضیح داده می شود.
 


Blog Start شروع کار با Yammer در SharePoint 2013
پس از نصب سرویس پک 1 شیرپوینت 2013 که اخیرا منتشر شد، تغییر محسوس افزوده شدن Office 365 را در CA می بینید. همین امر بهانه ای شد برای کمی تفریح با Yammer !
 
ابتدا         1-3         انتها

آنچه گذشت...
1 پست در ماه تیـر سال 1394
1 پست در ماه اسـفـند سال 1393
1 پست در ماه بهـمن سال 1393
1 پست در ماه دی سال 1393
1 پست در ماه آذر سال 1393
1 پست در ماه آبـان سال 1393
4 پست در ماه مهـر سال 1393
4 پست در ماه شهـریور سال 1393
2 پست در ماه مرداد سال 1393
3 پست در ماه تیـر سال 1393
2 پست در ماه خرداد سال 1393
3 پست در ماه اردیبهشت سال 1393
3 پست در ماه فروردین سال 1393
1 پست در ماه اسـفـند سال 1392
4 پست در ماه بهـمن سال 1392
3 پست در ماه دی سال 1392
3 پست در ماه آذر سال 1392
2 پست در ماه آبـان سال 1392
2 پست در ماه مهـر سال 1392
5 پست در ماه شهـریور سال 1392
5 پست در ماه مرداد سال 1392
1 پست در ماه تیـر سال 1392
6 پست در ماه خرداد سال 1392
3 پست در ماه اردیبهشت سال 1392
4 پست در ماه فروردین سال 1392
3 پست در ماه اسـفـند سال 1391
3 پست در ماه بهـمن سال 1391
3 پست در ماه دی سال 1391
5 پست در ماه آذر سال 1391
2 پست در ماه آبـان سال 1391
3 پست در ماه مهـر سال 1391
4 پست در ماه شهـریور سال 1391
8 پست در ماه مرداد سال 1391
14 پست در ماه تیـر سال 1391
25 پست در ماه خرداد سال 1391
20 پست در ماه اردیبهشت سال 1391 

Get RSS Top 10